Oferujemy usługi w zakresie:

Zarządzania (administrowania) nieruchomością na zasadach określonych
w rozdziale III ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

Gwarantujemy pełny zakres usług związanych z administrowaniem nieruchomością: