Firma „Zarządzanie Nieruchomościami – Waldemar Laskowski” ul. Zegrzyńska 87/22, 05-119 Legionowo, reprezentowana przez:
· Waldemara Laskowskiego, licencja zawodowa nr 11514,
· Joannę Laskowską – Łaba, licencja zawodowa nr 17202,
prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie Zarządzania – Administrowania Nieruchomościami wspólnymi nieprzerwanie
od dnia 1 września 2003 roku.

Waldemar Laskowski prowadzący działalność jako osoba fizyczna - posiada bogate doświadczenie, niezbędną wiedzę (wykształcenie wyższe II-ego stopnia w zakresie prawa i administracji) i 15-letnią praktykę związaną z zarządzaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Osobiste kierowanie i tworzenie Wspólnot Mieszkaniowych głównie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 13 miejscowościach – ogółem zarządzanie ponad 100 Wspólnotami Mieszkaniowymi w ramach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz dziewięcioletnią działalność jako osoba fizyczna administrująca kilkunastoma wspólnotami mieszkaniowymi.

Joanna Laskowska-Łaba – wykształcenie wyższe administracyjne, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), osiem lat pracy w zawodzie.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00,
w sprawach pilnych – dyżur telefoniczny 24 godziny na dobę.